• P1030116
  • P1030121
  • P103015343
  • P103015490
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 889/KHPH-PGDĐT-LĐLĐ ngày 29 tháng 9 năm 2021 của ...
Phòng GDĐT phối hợp cùng Liên đoàn Lao động huyện tổ chức vận động từ ngày 29/9/2021 đến ngày 15/10/2021, Phòng GDĐT báo cáo kết quả vận động như sau:STTNội dungSố tiền (đồng)Hiện vật1Vận động 1 ngày thu nhập trong ngành Giáo dục365.435.11804 điện thoại2Vận động ngoài ngành Giáo dục33.747.000 Cộng:399.182.11804 điện thoại(Danh sách các đơn vị ủng ...
> Xem chi tiết

Liên Kết Nhanh
Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 7