Họp mặt những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018
Họp mặt những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018

Sáng ngày 18/5/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đa Phước tổ chức buổi họp mặt những tấm gương tiểu biểu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị. Đến dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Văn Dũng - HUV - Bí thư Đảng ủy xã Đa Phước; ông Phạm Thành Lợi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đa Phước; ông Võ Bữu Hải - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Đa Phước; đại diện các chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc; các ban ngành đoàn thể cấp xã và một số nhân dân tiêu biểu trong phong trào.

Ông Phạm Thành Lợi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đa Phước thông qua đề cương tuyên truyền kỉ niệm 128 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Ông Huỳnh Thanh Tiền - Cán bộ Tổ chức Đảng ủy xã Đa Phước thông qua báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và công bố quyết định khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Theo đó, Chi bộ Trường Tiểu học C Đa Phước là một trong những chi bộ được ghi nhận thành tích trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.