Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 889/KHPH-PGDĐT-LĐLĐ ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Liên đoàn Lao động huyện về việc vận động ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn huyện An Phú.
Sáng ngày 15/10/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Phú tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác tự kiểm tra, đánh giá trung tâm học tập cộng đồng và cộng đồng học tập cấp xã năm 2021.
 01/08/21  Tin giáo dục  1085
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Phú vừa phối hợp cùng Viettel An Giang tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm tuyển sinh đầu cấp, trực tuyến năm học 2021 – 2022 cho hơn 200 giáo viên tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.